ЕКИП И МИСИЯ

Искаш да знаеш как се появи „Къщата с печките“.

„Къщата с печките“
е доброто намерение в действие.

Пред теб сме Ани,
Таня и Елена. Всяка със собствената си хранителна революция и вяра в промяната.
Разбрахме, че колкото и да искаме да променим, чрез „Фондация за храната“, здравните
закони и инерцията на обществото относно храненето, училищните лавки и
некачествената храна, то няма да е достатъчно, ако ние вътрешно не сме стигнали
до осъзнат избор за храната си всеки един ден.

Трапезата ни
събира, а споделената храна ни стопля и е така от векове.

„Къщата с печките“
е мястото, в което ще готвим и ще учим заедно чрез действията, чрез личния
пример с лекота и забавление.

Ние няма да ти досаждаме
с всеизвестни факти как лошата храна вреди и се отразява с години напред на
тялото. Няма да насаждаме още страхове в теб. Вървим и споделяме себе си,
защото вярваме, че общата енергия и устрем, приведени в действия, ще спомогнат
много повече от приказките и „революциите на хартия“.

Ето затова започваме
с обученията без излишни истории и думи.

Учене чрез
преживяване.

Вкусен ден ти
пожелаваме.