Партньори

Фондация “За храната”

Мечтаем за ….. здрави и щастливи български деца.

Вдъхновяваме се ….. от природата.

Борим се за ….. истинска храна и запазване на традициите.

Можем да постигнем промяна ….. като споделяме знания и умения.

Нашата мисия е популяризиране, обогатяване на познанията и изграждане на обществено разбиране и подкрепа за пълноценно, природосъобразно, здравословно и устойчиво хранене на всички нива: деца на възраст 0-18 г. и техните родители; пълнолетни граждани; учители, лекари, готвачи и други професионалисти с влияние върху общественото мнение, хранене и здраве.

https://www.zahranata.org/

https://www.facebook.com/TheHatoriPlace/